Privacy Verklaring

Inzamelen en gebruik van persoonlijke informatie.
Deze website wordt geëxploiteerd door SocialBee.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan SocialBee persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. SocialBee zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die SocialBee bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het SocialBee Privacybeleid internet.

Doeleinden van gegevensverwerking
SocialBee verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens
SocialBee tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin SocialBee wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Alle persoonlijke gegevens die u op de website PetSitter.be invult worden vertrouwelijk behandeld, zodat uw privacy optimaal gewaarborgd blijft. U kunt PetSitter.be bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Voor het aanmaken van een account bij PetSitter.be hebben wij wel persoonlijke gegevens nodig zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Bij het verstrekken van deze gegevens geeft u PetSitter.be de toelating deze te gebruiken voor mailings en administratieve doeleinden. PetSitter.be verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens op individuele basis aan derden ter beschikking te stellen, te verhuren of te verkopen. Gebruik van gegevens door partners voor persoonlijke communicatie is steeds mogelijk, oa. voor het verzorgen van mailings en statistieken. Wanneer u aangeeft via info@petsitter.be dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Bij elke mailing bestaat steeds de mogelijkheid om u via een link uit te schrijven. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Logfiles
Wij volgen uw bezoek aan PetSitter.be aan de hand van logfiles. Wij analyseren deze gegevens om trends, statistieken en algemene bezoekersprofielen vast te stellen.

Gebruik van cookies
Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze web site effectief te kunnen beheren, heeft SocialBee de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan SocialBee’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Type cookies
*Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.
*Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.
*Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.
*Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

Gebruik van cookies op PetSitter: In het schema staan de cookies zoals deze op de website(s) van PetSitter worden gebruikt.
Door gebruik te maken van deze website stem je in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van je computer met de genoemde doelen en tijdsduur. Zie overzicht cookies gebruik.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie 
De bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij hebben passende technische en beheerprocedures geïmplementeerd om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Internetsites van derden
Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met SocialBee
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan SocialBee via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster via info@petsitter.be. Indien u geen marketinginformatie van SocialBee wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.
Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met info@petsitter.be.

Wijzigingen Privacy Statement
SocialBee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

SocialBee en persoonsgegevens
SocialBee neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hebben wij aangegrepen om ons programma voor databescherming en dataveiligheid opnieuw in te richten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.