Privacy Verklaring

Inzamelen en gebruik van persoonlijke informatie.

Alle persoonlijke gegevens die u op de website PetSitter.be invult worden vertrouwelijk behandeld, zodat uw privacy optimaal gewaarborgd blijft. U kunt PetSitter.be bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Voor het aanmaken van een account bij PetSitter.be hebben wij wel persoonlijke gegevens nodig zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres. Bij het verstrekken van deze gegevens geeft u PetSitter.be de toelating deze te gebruiken voor mailings en administratieve doeleinden. PetSitter.be verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens op individuele basis aan derden ter beschikking te stellen, te verhuren of te verkopen. Gebruik van gegevens door partners voor persoonlijke communicatie is steeds mogelijk, oa. voor het verzorgen van mailings en statistieken. Wanneer u aangeeft via info@petsitter.be dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Bij elke mailing bestaat steeds de mogelijkheid om u via een link uit te schrijven. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Logfiles

Wij volgen uw bezoek aan PetSitter.be aan de hand van logfiles. Wij analyseren deze gegevens om trends, statistieken en algemene bezoekersprofielen vast te stellen.
Gebruik van cookies
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
Daarnaast verzamelen wij informatie over het aantal keren dat reclame uitingen worden getoond (impressions) en hoe vaak daarop wordt "geklikt" (clickthroughs). De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot personen herleidbare vorm gebruikt. 

Beveiliging en kwaliteit van de informatie 

De bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij hebben passende technische en beheerprocedures geïmplementeerd om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.