Disclaimer

1.	In deze disclaimer wordt verstaan onder:
	o	de eigenaar: SocialBee;
	o	gebruik(en): alle denkbare handelingen;
	o	u: de gebruiker (bezoeker) van PetSitter.be;
	o	de inhoud: alle in PetSitter.be aanwezige inhoud;

2.	Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door PetSitter.be te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.	De inhoud is door PetSitter.be met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, PetSitter.be aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.	Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

5.	Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan van gegevens hierdoor. 

6.	De eigenaar is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan PetSitter.be gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

7.	Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op
intellectuele rechten.

8.	PetSitter.be mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

9.	PetSitter.be behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden gebruik te maken.

10.	U zal PetSitter.be, diens werknemers, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.