Algemene Voorwaarden

1.	PetSitter.be is een product van SocialBee met ondernemingsnummer BE-0849.469.679 gevestigd te Antwerpen België.

2.	PetSitter.be biedt partijen de mogelijkheid  om als PetOwner een PetSitter te zoeken via zoekertjes en als PetSitter zijn/haar PetSitting diensten aan te bieden aan PetOwners.

3.	Elke partij is verplicht een account aan te maken. Een account stelt elke partij in staat zoekertjes te plaatsen, te beheren en op te volgen. In deze account moet steeds de identiteit van de partijen en ingeval van PetOwner de informatie omtrent de op te vangen huisdieren correct vermeld staan. Elke gebruiker moet meerderjarig zijn en bekwaam om huisdieren te houden en op te vangen. Door het registreren van een account gaat elke gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden. PetSitter.be krijgt de mogelijkheid om de accountgegevens voor mailings en intern gebruik te hanteren. 

4.	PetSitter.be stelt de PetOwner en PetSitter een elektronische zoekertjesruimte ter beschikking zonder dat PetSitter.be verantwoordelijk kan gesteld worden voor de juistheid en rechtmatigheid hiervan. De plaatser van het zoekertje zal steeds aansprakelijk zijn voor de inhoud ervan.

5.	Elk zoekertje moet legaal zijn. Er mogen geen huisdieren voor opvang geplaatst worden die bij wet niet toegestaan zijn. Indien PetSitter.be vindt dat een zoekertje ongepast is, is er steeds de mogelijkheid zoekertjes te verwijderen zonder voorafgaande melding. Er kan hiervoor steeds melding gemaakt worden aan info@petsitter.be.

6.	Foto’s bij een zoekertje moeten overeenkomen met het op te vangen huisdier of persoon die zich aanbiedt als PetSitter. 

7.	Bij het plaatsen van een zoekertje zal de PetOwner de mogelijkheid krijgen om een start- en einddatum voor de benodigde opvang te vermelden. 

8.	Het PetSitter zoekertje zal automatisch offline gezet worden op de einddatum van de PetSitting die u heeft gekozen. Wilt u het zoekertje voor de einddatum offline, dan dient u dit zelf aan te passen in het zoekertje. Dit kan nadat u zich heeft aangemeld. De PetOwner krijgt de mogelijkheid om het zoekertje voor het zelfde huisdier later te hernieuwen door het opnieuw online te zetten en een nieuwe start- en einddatum te vermelden voor de volgende benodigde opvang.

9.	Bij het niet vermelden van een startdatum zal het PetSitter zoekertje niet geplaatst worden.

10.	Het plaatsen van een PetSitter zoekertje loopt enkel definitief af bij uitschrijven van de PetSitter via info@petsitter.be.

11.	PetSitter.be heeft steeds het recht om bepaalde aanpassingen te doen aan de website. Nooit zal er enige vergoeding worden uitbetaald door PetSitter.be bij schade aan het zoekertje.

12.	De kost voor het opvangen van huisdieren wordt onderling overeengekomen tussen PetOwner en PetSitter. Ook de betalingsmodaliteiten worden onderling afgesproken. PetSitter.be is nooit verantwoordelijk voor de correctheid hiervan. Dit geldt ook voor alle andere afspraken omtrent het zoekertje inzake periode, locatie, PetSitting taken, etc…

13.	PetSitter.be zal nooit tussenkomen bij bepaalde geschillen tussen gebruikers.

14.	Zoekertjes kunnen gebruikt worden in andere media zoals Twitter, Facebook etc… 

15.	Bij misbruik en ongeoorloofd gebruik van de mogelijkheden van PetSitter.be heeft men het recht om een partij een account te weigeren of een account te verwijderen.

16.	Partijen zorgen er steeds voor dat in geen enkel opzicht schade kan berokkend worden aan andere partijen of aan PetSitter.be.

17.	Alle elementen van PetSitter.be, zowel de visuele als de geluidselementen, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten. Zij zijn het exclusieve eigendom van PetSitter.be en/of derden. De gebruiker die over een eigen site beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn site en de site van PetSitter.be, moet hiervoor de uitdrukkelijke toelating vragen aan PetSitter.be. Zijn evenwel uitdrukkelijk verboden: elke hypertekst  link die terugstuurt naar de site van PetSitter.be door gebruik te maken van framing of in-line link. In ieder geval zal elke link moeten worden verwijderd op eerste eenvoudig verzoek van PetSitter.be